Octavi Brull
Artista visual - Filmmaker - Drone Op

Octavi Brull, artista visual i filmmaker freelance nascut el 1994 a Barcelona, focalitza el seu treball en la producció de vídeos, actuant com a director, editor i operador de càmera. La seva pràctica professional inclou l'exploració i investigació de nous motius visuals i textures, integrant una varietat d'estils i formats com l’analògic, el digital i la intel·ligència artificial (IA). Aquest enfocament multidisciplinari l’ha conduït a implicar-se en múltiples projectes dins les arts escèniques i instal·latives, ampliant així el seu espectre creatiu.

-
Octavi Brull, a freelance visual artist and filmmaker born in 1994 in Barcelona, focuses his work on video production, acting as a director, editor, and camera operator. His professional practice includes the exploration and investigation of new visual motifs and textures, integrating a variety of styles and formats such as analog, digital, and artificial intelligence (AI). This multidisciplinary approach has led him to engage in multiple projects within the performing and installation arts, thereby expanding his creative spectrum.
 

                                    + info

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.